นาย่าแอตโต้

นาย่าแอตโต้กับนาข้าว

นาย่าแอตโต้ 

สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน (SUPER NANO) ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

ผ่านกรรมวิธีด้วยการสกัดจากสมุนไพรไทยทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สัปปะรด, พริก, ไพล, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน  ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิด จะช่วยบำรุงตั้งแต่ระบบโครงสร้างของพืช ทำให้การแตกราก ดูดกินปุ๋ยทางได้ดีทำให้สามารถลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยทางดินได้ อีกทั้งยังช่วยให้ลำต้นแข็งแรง เปิดตาดอกพืชให้ติดดอกมาก ผลดก ขั้วผลเหนียว มีส่วนช่วยไล่แมลง

ไลน์เกษตร      

การปลูกโกโก้ ส่งโรงงาน

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง4

นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น

      เบอร์โทรนาย่าแอตโต้

วิธีการใช้ที่เหมาะสมสำหรับพืช

ข้าว (1 ถัง 200 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ 5 - 7 ไร่)

 • ระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน
 • ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วัน
 • ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

การแช่เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว  อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แช่น้ำ 1 วัน พัก 1 คืน ราดด้วยน้ำผสมนาย่า บ่มแตกตา ก่อนนำไปหว่าน
 • อ้อย มันสำปะหลัง  อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร   แช่ท่อนพันธุ์ 1 ชั่วโมงก่อนนำไปปลูก
 • ข้าวโพด  อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร  นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหยอดลงหลุม
 • ยางพารา อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นหน้ายางตายนึ่ง หรือหน้ายางติดเชื้อราทุกๆ 10 วัน
 • พืชผักสวนครัวทุกชนิด อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหยอดลงหลุม

พืชไร่

 • อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

พืชเถา

 • อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 - 10 วัน

ผัก

 • อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 - 15 วัน

ไม้ดอก ไม้ประกับ เห็ดทุกชนิด

 • อัตราส่วน 1 ซีซี. ต่อน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน

 

ไลน์เกษตร

ข้อควรปฏิบัติ
 1. ควรปรับหัวฉีดเครื่องพ่นให้เป็นละอองฝอยเล็ก
 2. ควรฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00 - 09.00 น. จะดีที่สุด
 3. สำหรับน้ำที่ใช้ผสม ควรเป็นที่น้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
 4. ทำความสะอาดถังฉีดให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้
 5. ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนด เพราะอาจทำให้พืชอาจเหลืองได้
 6. หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ควรผสมนาย่าแอตโต้ลงน้ำก่อนแล้วจึงใส่ตัวยาอื่นๆ ตามหลัง

ไม้ผล

 • ระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงบำรุงต้น ทุกๆ 20 วัน
 • ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนดึงช่อดอก
 • ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ฉีดพุ่นทุกๆ 20 วัน

ลาซาด้า   ซื้อนาย่าแอตโต้

Message us