นาย่าแอตโต้ คือ อะไร

นาข่าแอตโต้ คือ

นาย่าแอตโต้  คือ อาหารเสริมสำหรับพืช ชนิดเข้มข้น สกัดจากสมุรไพร 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง ขมิ้นขาว เสาวรส สับปะรด ไพล มะเขือเทศ ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง มะกรูด ใบเตย หม่อน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds 0f Agriculture) ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ตั้งแต่ระบบเซลล์ ผ่านระบบโครงสร้างพืช ตั้งแต่ ใบ ดอก ผล ลำต้น ราก ให้สมบูรณ์ แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคพืช และแมลงศัตรู ต้านร้อน ต้านหนาว พืชไม่ชงัก

          คลิปเกษตร     ซื้อนาย่าแอตโต้


นาย่าแอตโต้ ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

นาย่าแอตโต คือ
อาหารเสริมพืชอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น

นาย่าแอตโต้ คือ สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ถั่ว แตง มะระ ข้าวโพด มันสำปะหลัง โกโก้ ผลไม้ต่าง ๆ 

ข้อควรปฎิบัติ : ในการใช้นาย่าแอตโต้

  1. ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย
  2. ฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00-09.00 น.
  3. น้ำทีั่ใช้ผสม นาย่าแอตโต้ ควรเป็นน้ำสะอาด
  4. ทำความสะอาดถังฉีดให้สะอาด
  5. ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกิดปริมาณที่กำหนด พืชอาจเหลืองได้
  6. หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง สารเคมีอื่นๆ ควรผสม นาย่าแอตโต้ ลงน้ำก่อนแล้วจึงใส่ตัวยาอื่นตามหลัง

วิธีการใช้ นาย่าแแอตโต้   กับพืชชนิดต่างๆ

วิธีการใช้ กับ นาข้าว

วิธีการแช่ข้าวก่อนปลูก อัตราการใช้ นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ 1 วัน พัก 1 คืน หรือราดด้วยน้ำผสม นาย่าแอตโต้ บ่มแตกตา ก่อนน้ำไปหว่าน

นาย่าแอตโต้

ฉีดข้าว ระยะที่ 1 : อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวอายุ 20-30 วัน หรือ ก่อนหว่านปุ๋ยครั้งแรก 5-7 วัน

ฉีดข้าว ระยะที่ 2 : อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนข้าวตั้งท้อง หรือก่านนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วัน

ฉีดข้าว ระยะที่ 3 : อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นข้าวสลัดเกสรแล้ว

หมายเหตุ : 1 ถัง 200 ลิตร ฉีดพ่นได้ประมาณ 5-7 ไร่

นาย่าแอตโต้กับนาข้าว

วิธีการใช้กับพืชไร่

อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วแขก ถั่วเขียว ถัวลิสง ฯลฯ นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

วิธีการแช่ท่อนพันธุ์ อ้อย มันสำปะหลัง  นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ 1 ชั่วโมงก่อนนำไปปลูก

วิธีการแช่เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหลอดในหลุม

นาย่าแอตโต้-มันสำปะหลัง

วีธีการใช้กับพืชเถา เช่น แตงโม แตงกวา มะระ ถั่วฝักยาว ฯลฯ ใช้นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน

นาย่าแอตโต้-แตงโม

วิธีการใช้กับผัก พืชผักสวนครัว

ผักคะน้า พริก กะหล่ำ มะเขือ :ใช้นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

วิธีการแช่เมล็ดพันธุ์ พืชผักต่างๆ ใช้นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่วผึ่งลมให้แห้งก่อนหลอดในหลุม
นาย่าแแอตโต้-พริก

วิธีการใช้กับไม้ดอก ไม้ประดับ และเห็ดทุกชนิด

นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน

วิธีการใช้นาย่าแอตโต้ กับไม้ผลทุกชนิด (เช่นทุเรียน โกโก้ ลำไย ทุเรียน มะม่วง มะยงชิดฯลฯ)

ระยะที่ 1 : อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงบำรุงต้น ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

ระยะที่ 2 : อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนดึงช่อดอก ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

ระยะที่ 3 : อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงระยะติดลูกเท่าหัววไม้ขีด ฉีดพ่นๆ 20 วัน

นาย่าแอตโต้-ลำใย

การใช้กับหน้ายางพารา : นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นหน้ายางตาย หรือหน้ายางติดเชื้อราทุกๆ 10 วัน

Message us