โปรโมชั่น

โปรโมชั่นนาย่าแอตโต้ สุดคุ้ม..... ทั้งแถม ทั้งลดราคาสั่งซื้อได้เลยจร้า

โปรโมชั่นนาย่าแอตโต้ สุดพิเศษทั้งลดทั้งแถมให้คุ้มค่ากันไปเลย

นาย่าแอตโต้ สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน(SUPER NANO)ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

นาย่าแอตโต้ สำหรับพืชผ่านกรรมวิธีด้วยการสกัดจากสมุนไพรไทยทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สัปปะรด, พริก, ไพล, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน  ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิด จะช่วยบำรุงตั้งแต่ระบบโครงสร้างของพืช ทำให้การแตกราก ดูดกินปุ๋ยทางได้ดีทำให้สามารถลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยทางดินได้ อีกทั้งยังช่วยให้ลำต้นแข็งแรง เปิดตาดอกพืชให้ติดดอกมาก ผลดก ขั้วผลเหนียว มีส่วนช่วยไล่แมลง

นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นาย่าแอตโต้ ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น

พืชไร่ อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

พืชเถา อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 - 10 วัน

ผัก อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 - 15 วัน

ไม้ดอก ไม้ประกับ เห็ดทุกชนิด อัตราส่วน 1 ซีซี. ต่อน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน

นาย่าแอตโต้ สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน(SUPER NANO)ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

วิธีการใช้ที่เหมาะสมสำหรัข้าว  อัตราส่วนผสม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ครั้งแรก  ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน ครั้งที่ 2 ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วันและครั้งที่ 3 ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

การแช่เมล็ดพันธุ์ ข้าว  อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แช่น้ำ 1 วัน พัก 1 คืน ราดด้วยน้ำผสมนาย่า บ่มแตกตา ก่อนนำไปหว่าน อ้อย มันสำปะหลัง  นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร   แช่ท่อนพันธุ์ 1 ชั่วโมงก่อนนำไปปลูก ข้าวโพด  นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร  นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหยอดลงหลุม

ยางพารา นาย่าแอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นหน้ายางตายนึ่ง หรือหน้ายางติดเชื้อราทุกๆ 10 วัน พืชผักสวนครัวทุกชนิด อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหยอดลงหลุม

ข้อควรปฏิบัติ ควรปรับหัวฉีดเครื่องพ่นให้เป็นละอองฝอยเล็ก ควรฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00 - 09.00 น. จะดีที่สุด สำหรับน้ำที่ใช้ผสม ควรเป็นที่น้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดทำความสะอาดถังฉีดให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนด เพราะอาจทำให้พืชอาจเหลืองได้หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ควรผสมนาย่าแอตโต้ ลงน้ำก่อนแล้วจึงใส่ตัวยาอื่นๆ ตามหลัง ไม้ผลระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงบำรุงต้น ทุกๆ 20 วัน ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนดึงช่อดอก ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ฉีดพุ่นทุกๆ 20 วัน ข้าวระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วันระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

ลาซาด้านาย่าแอตโต้

Message us