โปรโมชั่น

โปรโมชั่นนาย่าแอตโต้

นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นาย่า แอตโต้ (NAYA ATTO) อาหารเสริมสำหรับพืช สกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สัปปะรด, พริก, ไพล, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน
นาย่า แอตโต้ ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีถึง 50%

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับการใช้ นาย่า แอตโต้

 1. ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย
 2. ฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00 – 09.00 น.
 3. น้ำที่ใช้ผสม นาย่า แอตโต้ ควรเป็นน้ำสะอาด
 4. ทำความสะอาดถังฉีด ให้สะอาด
 5. ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนด พืชอาจเหลืองได้
 6. หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ควรผสมนาย่า แอตโต้ ลงน้ำก่อนแล้วจึงใส่ตัวยาอื่นๆ ตามหลัง

วิธีการใช้ นาย่า แอตโต้ ที่เหมาะสมสำหรับพืช

ข้าว (1 ถัง 200 ลิตร ฉีดได้ 5 – 7 ไร่)

 • ระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน
 • ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่ 2 5-7 วัน
 • ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

พืชไร่

 • นาย่า แอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

พืชเถา

 • นาย่า แอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 – 10 วัน

ผัก

 • นาย่า แอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 – 15 วัน

ไม้ดอก ไม้ประกับ เห็ดทุกชนิด

 • นาย่า แอตโต้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 – 15 วัน

ไม้ผล

 • ระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงบำรุงต้น ทุกๆ 20 วัน
 • ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนดึงช่อดอก
 • ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ฉีดพุ่นทุกๆ 20 วัน
Message us