NYG2015

ความเป็นมาของบริษัท

NYG2015 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 จากวิสัยทัศน์ของ คุณรุ่ง กีรติบริบูรณ์ ประธานอาวุโส และคุณโสภณ ไชยด้วง ประธานบริหาร ภายใต้บริษัท นาย่ากรีน จำกัด โดยเน้นส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการประกอบอาชีพสุจริต เป็นระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา

NYG2015

ปัจจุบัน NYG2015 ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจขายตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมายจาก สคบ. โดยได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ผ่านระบบเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิก NYG2015 จะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาองค์กรสมาชิกและผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ทีมผู้บริหารนาย่ากรีน

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย NYG2015 ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ว่ามีคุณภาพสูง ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักธุรกิจเครือข่ายที่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ว่าสามารถตอบโจทย์ ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ปัจจุบัน บริษัท NYG2015 ได้รับการยอมรับว่า เป็นธุรกิจที่มียอดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ จากการนำเสนอความแตกต่างทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองแนวคิดทางธุรกิจ ที่รองรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นอกจากนั้น NYG2015 ยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถร่วมออกแบบกระบวนการสร้างทีมงานกับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสมกับยุคสมัย และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานใหญ่นาย่ากรีน

 บริษัท NYG2015 มีการสนับสนุนให้กับสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงประเด็น ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถทำงานได้แบบมืออาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง ก้าวไปสู่อิสรภาพของการใช้ชีวิตกับเรา NYG2015

Message us