นาย่าแอตโต้10 ซีซี.

$150.00

คำอธิบาย

นาย่าแอตโต้10 เกษตรอินทรีย์

นาย่าแอตโต้10

นาย่าแอตโต้10 ซีซี.

นาย่าแอตโต้10 สกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง,ขมิ้นขาว,เสาวรส,สับปะรด,พริก,ไพร,มะเขือเทศ,
ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Bioactive Compounds of Agriculture) เกษตรนาย่าแอตโต้10ซีซี. ช่วยให้พืชเติบโตตั้งแต่ระบบเซลล์ ผ่านระบบโครงสร้างพืช
ตั้งแต่ใบ ดอก ผล ลำต้น ราก ให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืช

นาย่าแอตโต้ สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน(SUPER NANO)ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

วิธีการใช้ที่เหมาะสมสำหรัข้าว  อัตราส่วนผสม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ครั้งแรก  ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน ครั้งที่ 2 ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วันและครั้งที่ 3 ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

ข้อควรปฏิบัติ ควรปรับหัวฉีดเครื่องพ่นให้เป็นละอองฝอยเล็ก ควรฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00 – 09.00 น. จะดีที่สุด สำหรับน้ำที่ใช้ผสม ควรเป็นที่น้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดทำความสะอาดถังฉีดให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนด เพราะอาจทำให้พืชอาจเหลืองได้หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ควรผสมนาย่าแอตโต้ ลงน้ำก่อนแล้วจึงใส่ตัวยาอื่นๆ ตามหลัง ไม้ผลระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงบำรุงต้น ทุกๆ 20 วัน ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนดึงช่อดอก ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ฉีดพุ่นทุกๆ 20 วัน ข้าวระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วันระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น พืชไร่ อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน พืชเถา อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 – 10 วัน ผัก อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 – 15 วันไม้ดอก ไม้ประกับ เห็ดทุกชนิด อัตราส่วน 1 ซีซี. ต่อน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันนาย่าแอตโต้10 สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด นาย่าแอตโต้10ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน(SUPER NANO)ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

คำเตือน :
ศึกษาเอกสารที่แนบในกล่องให้เข้าใจก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 kg
Message us