นาย่าแอตโต้100 ซีซี.

$1,200.00

คำอธิบาย

เกษตรอินทรีย์ นาย่าแอตโต้100 ซี.ซี. 

อาหารเสริมพืช นาย่าแอตโต้100 ซีซี. สกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สับปะรด, พริก, ไพร, มะเขือเทศ,
ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Bioactive Compounds of Agriculture) ช่วยให้พืชเติบโตตั้งแต่ระบบเซลล์ ผ่านระบบโครงสร้างพืช
ตั้งแต่ใบ ดอก ผล ลำต้น ราก ให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืช

เกษตรนาย่าแอตโต้

อาหารเสริมพืช นาย่าแอตโต้100 cc. นั้น สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน(SUPER NANO)ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

สำหรับพืชผ่านกรรมวิธีด้วยการสกัดจากสมุนไพรไทยทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สัปปะรด, พริก, ไพล, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน  ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิด จะช่วยบำรุงตั้งแต่ระบบโครงสร้างของพืช ทำให้การแตกราก ดูดกินปุ๋ยทางได้ดีทำให้สามารถลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยทางดินได้ อีกทั้งยังช่วยให้ลำต้นแข็งแรง เปิดตาดอกพืชให้ติดดอกมาก ผลดก ขั้วผลเหนียว มีส่วนช่วยไล่แมลง

นวัตกรรมปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นาย่าแอตโต้ ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้น

พืชไร่ อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 20 วัน

พืชเถา อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 – 10 วัน

ผัก อัตราส่วนการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 – 15 วัน

ไม้ดอก ไม้ประกับ เห็ดทุกชนิด อัตราส่วน 1 ซีซี. ต่อน้ำ 60 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน

สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืช ผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นทุกชนิดสกัดจากสมุนไพรไทย 15 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์นาโน(SUPER NANO)ช่วยปรับโครงสร้างพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรค แมลงทั้งยังช่วยระบบรากให้ดูดซึมธาตุอาหารหลักทางดินได้เป็นอย่างดี

วิธีการใช้ที่เหมาะสมสำหรัข้าว  อัตราส่วนผสม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ครั้งแรก  ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน ครั้งที่ 2 ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วันและครั้งที่ 3 ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

การแช่เมล็ดพันธุ์ ข้าว  อัตราการใช้ 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แช่น้ำ 1 วัน พัก 1 คืน ราดด้วยน้ำผสมนาย่า บ่มแตกตา ก่อนนำไปหว่าน อ้อย มันสำปะหลัง  นาย่าแอตโต้ 1 cc. ต่อน้ำ 10 ลิตร   แช่ท่อนพันธุ์ 1 ชั่วโมงก่อนนำไปปลูก ข้าวโพด  นาย่าแอตโต้ 1 cc. ต่อน้ำ 10 ลิตร  นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหยอดลงหลุม เกษตรอินทรีย์ นาย่าแอตโต้100 ยางพารา นาย่าแอตโต้ 1 cc. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นหน้ายางตายนึ่ง หรือหน้ายางติดเชื้อราทุกๆ 10 วัน พืชผักสวนครัวทุกชนิด อัตราการใช้ 1 cc. ต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปสเปรย์เมล็ดให้ทั่ว ผึ่งลมให้แห้งก่อนหยอดลงหลุม

ข้อควรปฏิบัติ ควรปรับหัวฉีดเครื่องพ่นให้เป็นละอองฝอยเล็ก ควรฉีดพ่นช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00 – 09.00 น. จะดีที่สุด สำหรับน้ำที่ใช้ผสม ควรเป็นที่น้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดทำความสะอาดถังฉีดให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้ห้ามฉีดจี้ ฉีดซ้ำ และห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนด เพราะอาจทำให้พืชอาจเหลืองได้หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ควรผสมนาย่าแอตโต้ ลงน้ำก่อนแล้วจึงใส่ตัวยาอื่นๆ ตามหลัง ไม้ผลระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงบำรุงต้น ทุกๆ 20 วัน ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงก่อนดึงช่อดอก ระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร เกษตรอินทรีย์ นาย่าแอตโต้100 ฉีดพ่นช่วงระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ฉีดพุ่นทุกๆ 20 วัน ข้าวระยะที่ 1 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าว อายุ 20-30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน ระยะที่ 2 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวตั้งท้อง หรือก่อนหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง 5-7 วันระยะที่ 3 อัตราการใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 10 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงข้าวสลัดเกสรแล้ว

ลาซาด้านาย่าแอตโต้

Message us